A térd

Aus DCMA
Version vom 15. Juni 2012, 10:53 Uhr von Antropositiv (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
 

 

A föld körül egy térd bolyong.
Egy térd és semmi más.
Nem szálfa-csonk, nem ponyva-rongy!
Egy térd és semmi más.

Szitává lőttek egy legényt
a háború alatt,
de térde, szent ereklyeként
sértetlenül maradt.

Azóta társtalan bolyong.
Egy térd és semmi más.
Nem szálfa-csonk, nem ponyva-rongy.
Egy térd és semmi más.

Kommentar

Übersetzung ins Ungarische von
Imre Molnár
Übersetztes Gedicht
Das Knie