Na jevišti

Aus DCMA
Version vom 12. Juni 2012, 15:05 Uhr von Antropositiv (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
 

 

Na jevišti jentak vstoje
trčí strom z pokraje háje.
Po jeho straně majestátná
tyčí se skála ze lněného plátna.
Kozí kůži se nelení,
co pažit se tu zelenit.
Malého Kohna vzadu (je tu k stání)
iluze strhla k horování:
Malý Kohn nám dnes rozhodne,
co je umění a co ne.

Kommentar

Übersetzung ins Tschechische von
Johana Vondřejcová-Kohnová
Übersetztes Gedicht
Auf einer Bühne