Umývání nohou

Aus DCMA
Wechseln zu: Navigation, Suche
 

 

Děkuji ti, skálo tichá,
pokorně se k tobě skláním,
pomohlas mi růst a žít.
 
Děkuji ti, světa býlí,
pokorně se k tobě skláním,
přidalos mi k žití cit.
 
Děkuji ti, němé zvíře,
pokorně se k tobě skláním,
člověkem's mi dalo být.
 
Děkujeme i my tobě,
člověče, v němž za posláním
světa spolu můžem jít.
 
Ve mnohosti Jediného
vše se stává děkováním,
které nepřestane znít.

Kommentar

Übersetzung ins Tschechische von
Milan M. Horák
Übersetztes Gedicht
Die Fußwaschung